Geen dwangsom bij niet tijdige beslissing gemeente

Leidenaars die te lang op een gemeentelijke beslissing moeten wachten, komen als het aan het Leidse College van B & W ligt voorlopig niet in aanmerking voor schadevergoeding. Het college van B en W wacht liever nog een twee jaar op een landelijke wet die een dergelijke vergoeding vanaf 2009 verplicht stelt voor alle gemeenten. Zij vindt het voorstel wel sympathiek, maar ontraadt de raad het voorstel aan te nemen.

Dat is de reactie van B en W op het verzoek van PvdA en CDA om schadevergoedingen te regelen. Het college van B en W zegt dat dat nu niet kan omdat het te druk is met gemeentelijke reorganisaties in het kader van Anders Werken en bezuinigingen. Dit initiatiefvoorstel beoogt dat de gemeente een dwangsom moet betalen als niet tijdig gereageerd wordt op een aanvraag of bezwaar. Het nu invoeren van een dwangsom zou op dit moment tot overbelasting van de organisatie kunnen leiden.

De indieners zijn vooralsnog niet van plan het voorstel in te trekken. In een later stadium willen B & W hier echter wel graag op terugkomen.

 

 

 

 

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×