Zuidelijke schil wordt beschermd stadsgezicht

De gemeenteraad adviseert minister Plasterk om de zuidelijke schil van Leiden aan te wijzen als rijksbeschermd stadsgezicht. Het betreft (delen van) het gebied Vreewijk, Tuinstadwijk, Professoren- en Burgemeesterwijk en de Rijndijkbuurt. Het nieuwe gebied wordt van algemeen, landelijk belang geacht vanwege de architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden. De Monumentencommissie en de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) zijn positief over de aanwijzing als beschermd stadsgezicht. Ook blijkt uit de inspraakreacties dat er voldoende draagvlak is onder de bewoners.

Vergunningvrij bouwen is in beschermd stadsgezicht niet mogelijk: alle bouwwerkzaamheden (exterieur) in beschermd stadsgezicht worden vergunningplichtig. Dit geldt dus voor alle bouwwerken, niet alleen voor de monumenten. Ook is de Monumentenwet van toepassing in geval van sloop in beschermd stadsgezicht.

Bouwwerkzaamheden aan de voorzijde van panden kunnen van grote invloed zijn op de beeldkwaliteit van de Zuidelijke Schil. Vooral dakramen, maar ook bijvoorbeeld zonnepanelen en rolluiken, aan de voorzijde van panden zijn van grote invloed op de beeldkwaliteit, met name daar waar hele straten van de oorspronkelijke bebouwing nog intact zijn. Hiervoor zijn dus voortaan vergunningen nodig.

Om de vergunningprocedures zo eenvoudig mogelijk te houden, worden sneltoetscriteria ontwikkeld, ten behoeve van een snelle loketvergunning. De gemeenteraad verzoekt dan ook de Minister om te wachten met de aanwijzing tot er een snelle loketvergunning is ingevoerd. Dit is niet eerder dan januari 2008 en in ieder geval in overleg met het College van B&W van Leiden.

Voor huurwoningen ouder dan 50 jaar in beschermd stadsgezicht kan door de verhuurder een toeslag van 15 % worden berekend op de maximale huurprijs. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden (extra investeringen door verhuurder), die in de praktijk door huurcommissies nog verschillend worden toegepast en waarover discussie plaatsvindt. Voor zittende huurders kan de huur nooit meer stijgen dan met de normale jaarlijkse huurverhoging.

Het gebied ten zuiden van de Roomburgerlaan, Burggravenlaan en het Professorenpad is door het Rijk niet opgenomen in het aanwijzingsvoorstel beschermd stadsgezicht, omdat dit uit een latere bouwperiode is. De gemeente Leiden heeft reeds één beschermd stadsgezicht: het gebied binnen de singels.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×