Toch dwangsom bij niet tijdige beslissing gemeente

Leidenaars die te lang op een gemeentelijke beslissing moeten wachten, komen vanaf 2008 in aanmerking voor schadevergoeding. Een initiatiefvoorstel van PvdA en CDA haalde gisteravond een meerderheid. Het doel van de dwangsom is de gemeente financieel te prikkelen om op tijd te beslissen. Het is nog niet duidelijk voor welke beslissingen de regeling zal gelden. Dit wordt in oktober besloten.

Als de gemeente niet binnen de daarvoor gestelde termijn beslist, moet de aanvrager schriftelijk vragen dit binnen twee weken alsnog te doen. Als de beslissing daarna nog uitblijft, wordt een dwangsom toegekend. Die bedraagt ? 20 per dag, tot een maximum van ? 1000. Het college van B en W wilde liever twee jaar wachten met de regeling, omdat vanaf 2009 een landelijke wet zo’n vergoeding al verplicht stelt.

Leefbaar Leiden en Stadspartij Leiden Ontzet stemden tegen het voorstel, omdat zij het onterecht vinden dat de belastingbetaler betaalt voor falende ambtenaren. Daan Sloos betoogde bovendien: ‘Het is een rare bedrijfsvoering, betalen voor werk wat je niet doet.’ Ook GroenLinks, VVD en ChristenUnie stemden tegen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×