College bezuinigt 12 miljoen per jaar

Zeshonderd ambtenaren worden ‘uitgeplaatst’ en allerlei geldkranen worden dichtgedraaid. Dat staat in de notitie ‘Ruimte voor Nieuw Beleid’ waarin het college de plannen voor de komende jaren presenteert. Voor allerlei plannen uit het college-programma moet geld worden vrijgemaakt, terwijl er minder inkomsten te verwachten zijn. De algemene uitkering die Leiden van het Rijk krijgt, daalt namelijk. Bovendien gaan de salarissen voor ambtenaren omhoog en stijgen de kosten voor de brandweer sterk door de nieuwe Arbeidstijdenwet. Het college wil veel uitvoerende taken afstoten en voortaan alleen een regierol hebben om de dienstverlening beter en sneller te maken. Ook wordt er bezuinigd op diverse plannen, projecten en subsidies.

De veranderingen in het kader van Ruimte voor Nieuw Beleid komen bovenop de reorganisatie Anders Werken en het proces Minder&Beter. Er verdwijnen 30 arbeidsplaatsen, maar tijdens de reorganisatie zullen er geen gedwongen ontslagen vallen. Het college heeft een werkgarantie binnen of buiten de gemeente gegeven.

Veel onderdelen van het ambtenarenapparaat zullen verzelfstandigd worden of opgaan in gemeenschappelijke regelingen. DZB en de uitvoering van de Dienst Sociale Zaken worden bijvoorbeeld ondergebracht in een regionale regeling. De stadsdrukkerij zal zelfstandig verder gaan en grote delen van Milieu & Beheer worden ondergebracht in een overheids nv. Ook wordt gekeken naar verzelfstandiging of uitbesteding van de Leidse Schouwburg, De Lakenhal en Molen de Valk.

Daarnaast wordt er bezuinigd op allerlei verschillende budgetten.

• De tarieven voor de verhuur van sportaccommodaties worden weer ter discussie gesteld.

 • De fietsenstallingen op het Stadhuisplein en de Tuinstadwijk worden van de begroting geschrapt.

• De liggelden voor pleziervaartuigen, terrasboten, passantenhaven en charterhaven worden jaarlijks met 10% verhoogd. Hiermee blijft het tarief nog onder de liggelden van particuliere havens.

• Het inrichten en onderhouden van rotondes wordt uitbesteed aan derden, die in ruil daarvoor reclameborden mogen plaatsen.

• De inzameling van KGA (klein gevaarlijk afval) wordt afgeschaft, evenals het ophalen van GFT in de binnenstad en in hoogbouw.

• Er worden diverse subsidies stopgezet, zoals de subsidie voor het verwijderen van ondergrondse olietanks. Ook de subsidie voor huurdersorganisaties stopt.

• De gemeente stopt haar bijdrage aan de Taskforce Studentenhuisvesting, omdat de doelstelling is gehaald. De taskforce was opgericht om ‘de realisatie van extra studentenhuisvesting tot 2007 te stimuleren’.

• Het onderwijs lijdt eveneens onder de bezuinigingen: er is minder budget voor onderwijsvernieuwing en voor de ondersteuning van ICT-projecten.

• Leiden had veel aanvullend beleid op landelijke wetgeving. Een groot deel daarvan wordt nu geschrapt, zoals budgetten voor volwassenenonderwijs en uitvoering van anti-discriminatiebeleid.

• Eenvoudige woonvoorzieningen die onder de WVG vallen, worden voortaan niet meer vergoed. Dit betreft bijvoorbeeld het verhoogd toilet, de beugels in douche of toilet en zwenkmengkranen.

• De eigen bijdrage voor de WMO gaat fors omhoog.

Leiden reclamerotonde


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×