Na de uitreiking was het tijd voor een groepsfoto.

23 Leidse lintjes

In de Hooglandse Kerk heeft burgemeester Lenferink Koninklijke 22 onderscheidingen uitgereikt. De 23e volgt later. De lintjes worden uitgereikt ter gelegenheid van Koninginnedag. Het is bijzonder dat er zoveel onderscheidingen zijn. Het gemiddelde aantal lintjes voor een stad van de omvang van Leiden is 12.

Lijst van gedecoreerden in volgorde van uitreiking:

1.   Drs. G.J.M Desar. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Voormalig conrector van het Stedelijk Gymnasium en voetbaltrainer.

Achtereenvolgens vijf bestuursleden van de Jeugdschaakvereniging Op Eigen Wieken (OEW):
2.   Drs. H.A.M. Delemarre. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Pastoraal werker. Oud-voorzitter OEW en actief in de Leidse Schaakbond.
3.   Mevrouw  M.L. Fijnvandraat. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Veel bestuursactiviteiten OEW, de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en de Leidse Schaakbond. Secretaris van de Afdeling Leiden van het Instituut voor Natuureducatie IVN.
4.   Drs. D.J. de Heer. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Vakreferent bij de Bibliotheek van de Faculteit der Sociale wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Redactie clubblad OEW, beheerder bibliotheek van OEW, competitieleider, secretaris van het bestuur.
5.   Drs. P.J.M. Pouw. Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Oud-directeur Reinwardt Academie, de HBO-opleiding Museologie. Vele nationale en internationale functies op gebied van musea, zoals ICOM, en museumopleidingen. Bestuurslid Hannema-de Stuers Fundatie te Wijhe, tevens Museum Het Nijenhuis te Heino, lid van de commissie van Advies en lid redactieraad van het Wetenschappelijk Jaarboek van het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem. Groepsleider OEW. Vanaf 1996 voorzitter. Organisator van regionale toernooien binnen de Leidse Schaakbond.
6.   Mevrouw S.L.M. Willemze-de Wringer. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Actief in OEW o.a. als groepsleidster en redacteur De Wiekslag. Secretaris van de jeugdcommissie van de Leidse Schaakbond. Gediplomeerd scheidsrechter. Actief in De Zonnebloem.

7.   Mevrouw C.C. Frankhuizen-Steenbergen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Twintig jaar voorzitter van de Leidse Bond van Speeltuinen. Renovatie speeltuinen, actief bij de Voetbalvereniging Voorschoten, Leythenrode en de Apolloschool.

8.   De heer J.J. Gijsman. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Dertig jaar voorzitter Roeivereniging Die Leythe.  27 jaar lid van de commissie Faciliteiten van de KNRB, bestuurslid en oud-voorzitter Rotary, penningmeester Stichting Industrieel Erfgoed Leiden STIEL, lid gemeentelijke Monumentencommissie, oud-voorzitter wijkcomité De Hoge Woerd, actief in Aalmarktdiscussie, secretaris Stichting Open Monumentendag.

9.   De heer M.M. Goudzwaard. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Ouderling en kerkvoogd Hervormde Maranathakerk, secretaris van de begraafplaats Rhijnhof.

10. De heer M.B. van der Klugt. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Oud-voorzitter van de Atletiekvereniging De Bataven. Oud-raadslid, lid bestuur van de parochie van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart en St. Joseph, bestuurslid begraafplaats Zijlpoort, diverse functies in Leidse middenstandsorganisaties.

11. De heer P.B. Labrujère. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Actief middenstander, bestuurslid en medeoprichter Stichting Stadsparkeerplan Leiden. Evenementenorganisator.

12. De heer A. Lancel. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Oud-procuratiehouder en onderdirecteur bij Slavenburg’s Bank. Actief als voorzitter van Woningbouwvereniging Tuinstadwijk, bestuurslid van de Federatie van Woningbouwverenigingen en de Centrale Boekhouding. Oud-voorzitter van Het Gilde, ontwerper van de Rembrandt Wandelroute. Vrijwilliger in De Wilbert te Katwijk.

13. De heer I. van der Linden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Activiteiten op het gebied van Milieueducatie, bescherming weidevogels, actief in Het Gilde. Tuinouder in de schooltuin Stevenshof, vrijwilligerswerk voor de Stevenshofschool.

14.  Mevrouw C.G. de Mol – van der Plas. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Bijna 30 jaar lid van het bestuur van de Stichting Dierentehuizen voor Leiden en Omstreken Stevenshage en 24 jaar penningmeester.

15.  De heer T. Rasser. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Oud-bouwinspecteur van de gemeente Leiden. Bestuurslid van de Stichting tot Exploitatie van Bejaardenwoningen, bestuurslid diverse hofjes, secretaris Vereniging Philadelphia, een vereniging voor kinderen met meervoudige handicap.

16.  Dr. J.F.W.B. Rijksen. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Oud-chirurg Rijnland Ziekenhuis. Vele nevenfuncties op medisch gebied. Bestuurslid 3 October Vereeniging Leiden, oud-voorzitter Amicitia, galeriehouder.

17.  De heer J.C.P.M. Rosdorff. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Oud-medewerker bij de uitgeverij Kluwer te Deventer. Lid van de Ondernemingsraad. Bestuurlid parochie H. Petrus en koster. Actief bij Atletiekvereniging De Bataven. Colonnecommandant Rode Kruis.

18.  De heer A.G.M. Silvester. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Bestuurslid van de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart en St. Joseph, meer dan 30 jaar penningmeester, oprichter scoutinggroep, diverse vrijwilligerstaken, penningmeester Katholieke Bond voor Ouderen, penningmeester begraafplaats De Zijlpoort.

19.  De heer F.J. Smit. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Voorzitter van de afdeling Leiden van FNV Bondgenoten, afgevaardigde in het bestuur van de Kamer van Koophandel,  20 jaar actief in de Ziekenomroep van het LUMC.

20.  Drs. L.M. van der Steen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Voormalig ingenieur-vooronderzoeker bij de Octrooiraad, thans octrooigemachtigde.
Actief lid van de PvdA in Wassenaar, penningmeester Stichting Nieuw Nijevelt, voorzitter Postzegelvereniging Wassenaar, penningmeester Filatelistische initiatiefgroep Papier en Druk Nederland.

21.  De heer F.J.M. Tuithof. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Voormalig penningmeester parochie H. Leonardus, thans bestuurslid parochie Lam Gods, fondsenwerving missieactiviteiten. Penningmeester wijkvereniging Morschwijk, activiteiten voor De Zonnebloem

22.  Mevrouw M. Verhoekx-Chaudron. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Veertig jaar bestuurlid van  Dames Gymnastiek Vereniging Brunhilde. Sinds 1991 voorzitter. Gymnastiekonderwijzeres, organisatie vierjaarlijkse internationale bijeenkomst Gymnastraeda.

23. Mevrouw Carla Teune. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Hortulana van de Hortus Botanicus. Zij is thans in China voor een studiereis. Mevrouw Teune heeft grote verdiensten voor de Hortus Botanicus, de Vrienden van de Leidse Hortus en de Vereniging Leidse Schooltuinen, waarvan zij voorzitter is.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×