Hoogheemraadschap verhoogt waterpeil

Het hoogheemraadschap van Rijnland is begonnen met het treffen van voorbereidingen voor het geval de droogteperiode voor langere tijd aanhoudt. Eén van de maatregelen is het verhogen van het waterpeil in de meren, sloten en vaarten, tot aan zomerpeil, om zo een watervoorraad aan te leggen. Ook gaat Rijnland onverminderd door met het doorspoelen van het gebied. Tot dusver doen zich geen problemen voor. Wel adviseert Rijnland tuinders hun waterbassins de komende twee weken te vullen en verzoekt hun terughoudend te zijn met beregenen.

De weersverwachting voor de komende tien dagen laat geen neerslag van betekenis zien. Wel daalt de middagtemperatuur. Desondanks droogt de bodem de komende tijd zeer waarschijnlijk verder uit. Voor Rijnland is dit aanleiding met kade-inspecties te beginnen. Alle polders staan op het zogenaamde zomerpeil, in enkele polders is het peil met enkele centimeters verhoogd boven het zomerpeil om zo een watervoorraad aan te leggen. Ook spoelt Rijnland het gebied door, om verzilt water, dat afkomstig is uit een aantal diepe kwelpolders, af te voeren. Het inlaatwater bij Gouda is voorlopig nog van goede kwaliteit, omdat de Rijnafvoer nog ruim boven de kritische grens van 1100 m3/s zit.

Rijnland adviseert boeren en tuinders hun waterbassins de komende tien dagen te vullen. Wel vraagt het waterschap dat niet allemaal tegelijk en in korte tijd te doen, om te voorkomen dat lokaal watertekorten ontstaan. Ook vraagt Rijnland de agrarische sector terughoudend te zijn met beregenen en dit zoveel mogelijk ‘s avonds en ’s nachts te doen, omdat dan de verdamping minder is.

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×