Uitvoeringsagenda Leiden Talentenstad goedgekeurd

Het College van B & W heeft de Uitvoeringsagenda Leiden Talentenstad goedgekeurd. In de driehoek cultuur, onderwijs en economie moeten onderdelen veel beter op elkaar worden afgestemd. Daarbij heeft B & W drie speerpunten vastgesteld: Kennisclusters, Talent in Leiden, haal eruit wat erin zit! en Cultuur in Kennisstad. In de Uitvoeringsagenda zijn twintig concrete projecten ingevuld. De meeste projecten lopen al maar er worden ook nieuwe initiatieven vermeld om culturele, educatieve en economische evenementen nog meer op elkaar te laten aansluiten. B & W wil dat er jaarlijks over de voortgang gerapporteerd wordt of de gestelde doelen gehaald worden.

Met de Uitvoeringsagenda maakt het College van B & w zichtbaar hoe de strategische Toekomstvisie Leiden Stad van Ontdekkingen 2030 verweven wordt met tussentijdse projecten en evenementen van derden. Het zijn altijd projecten die door meerdere partners uit de stad worden uitgevoerd en waarbij de betrokkenheid van de gemeente nooit allesbepalend is. Als de Universiteit Leiden iets organiseert moet de gemeente daar adequaat op kunnen reageren. Door aanwezig te zijn bij evenementen van anderen kan Leiden de lange-termijnvisie van de stad goedkoop en effectief onder de aandacht brengen.   

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×