Leidse Werkbrigade kan naar Zuid-Afrika

De Leidse werkbrigade mag dit jaar weer naar Buffalo City in Zuid-Afrika. De jongeren van de Leidse Werkbrigade zijn daar in de zomer van 2006 geweest om een kindertehuis voor AIDS-wezen op te knappen. Het werk is echter nog niet af, zo het al ooit af zou kunnen komen. De fracties van PvdA, SP, GroenLinks, D66 en Leefbaar Leiden hebben daarom een initiatiefvoorstel ingediend zodat de werkbrigade daar verder kan gaan waar ze gebleven zijn. De indieners vinden bij monde van PvdA-raadslid Hilde Jansen het niet alleen wenselijk dat meer Leidse jongeren via dit project hun blik verbreden, maar dat er ook blijvend aan meer draagvlak voor de Leidse stedenbanden wordt gewerkt. Het is dit jaar lastig gebleken voldoende sponsors en donateurs te vinden, zo heeft de organisatie achter De Leidse Werkbrigade ondervonden. Genoemde fracties hebben de raad gevraagd 10.000 euro ter beschikking aan stellen uit het budget Incidentele Vrije Ruimte voor de raad. Volgend jaar denkt de Leidse Werkbrigade de broek zelf te kunnen ophouden.      

De fracties van VVD en SLO worden geacht tegen gestemd te hebben omdat zij bang zijn voor precedentwerking.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×