Aantal beschonken automobilisten in regio gestegen

Uit het onderzoek ‘Rijden onder invloed Nederland’ is gebleken, dat het aantal automobilisten dat onder invloed rijdt in de politieregio Hollands Midden is toegenomen. Het percentage beschonken automobilisten lag in 2005 nog op 2,7%, vorig jaar was dat 4%. Het grootste aantal van de beschonken automobilisten had tussen de 0,5‰ (de limiet in het verkeer) en de 1,3‰ gedronken. Wie meer dan 1,3‰ drinkt verliest zijn rijbewijs. Dit percentage is echter met 0,4% afgenomen. Met het oog op de onderzoeksresultaten blijft de politie streng controleren op het gebruik van alcohol.

Landelijk gezien is de stijging van het aantal automobilisten dat teveel drinkt, met 0,2% minder groot dan dat in deze regio. Verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel is, kosten het land ongeveer 1,6 miljard per jaar, een flink bedrag. Bovengenoemd onderzoek wordt jaarlijks in opdracht van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie en het Ministerievan V&W door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer uitgevoerd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×