Bewoners milieuvriendelijk woonproject tekenen convenant

Bewoners van de Oranjerie-Aloëlaan ondertekenen komende woensdagmiddag om 16.30 uur samen met wethouder John Steegh een convenant Beheer Openbare Ruimte. Eerder al werden twee van dit soort overeenkomsten met bewoners van de Kijfgracht afgesloten. Oranjerie-Aloëlaan is een milieuvriendelijk woonproject waarbij het de bedoeling is om het milieu zo min mogelijk te belasten en de gezondheidsschade door wonen in de stad zoveel mogelijk te beperken. Ook de bewoners van het Consciëntieplein en -straat en de Boissotkade zullen binnenkort een convenant ondertekenen. In de komende periode zullen er een aantal burgerinitiatieven op het gebied van groen en zwerfvuil in een Convenant Beheer Openbare Ruimte worden vastgelegd.

Door het ondertekenen van het convenant Beheer Openbare Ruimte maken gemeente en burgers afspraken over extra beheer van de woonomgeving. Zoals bijvoorbeeld extra aandacht voor onkruidverwijdering tussen straattegels, het opruimen van zwerfvuil of het onderhoud van een stukje groen of plantenbakken.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×