Opruimactie Transvaal

Gistermiddag om 14.00 is gestart met een grote opruimactie in de Leidse wijk Transvaal. Dit is het begin van een reeks van maatregelen die in de wijk worden genomen om de leefbaarheid te verbeteren. Alle inwoners van Transvaal zijn opgeroepen om mee te helpen hun wijk schoner, veiliger en leefbaarder te maken. Eind vorig jaar heeft een groot aantal verenigingen en organisaties besloten de handen ineen te slaan om Transvaal ‘op te waarderen’. DZB Leiden is gisteren begonnen met het verwijderen van graffiti op woningen en andere panden in de wijk en er is door Woningcorporatie Portaal een speciale wijkbeheerder aangesteld die niet alleen zorgt dat de wijk er verzorgd uitziet, maar ook aanspreekpunt is voor iedereen met klachten of opmerkingen. Bovendien heeft de gemeente gisteren bezems aan de bewoners uitgedeeld als aanmoediging om de straten netjes en schoon te houden.

Portaal heeft de woningen in Transvaal de afgelopen tijd gerenoveerd, daarbij is ook de verlichting in de wijk meegenomen. Dit is de leefbaarheid zeker ten goede gekomen. De wijkvereniging Transvaal (WTL) wil van Transvaal een prettige wijk maken. De vereniging heeft al 110 leden en houdt zich bezig met problemen rond ondermeer parkeren, zwerfvuil, veiligheid en overlast. De jongeren van ‘Toezicht door jongeren’ zijn ook in de wijk te vinden, zij gaan twee tot vier keer in de week samen met een Gemeentelijk Opsporingsambtenaar de overlast in de wijk aanpakken.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×