Leiden zal asielzoekers niet laten verkommeren

Het College van B & W heeft besloten om in te stemmen met het akkoord dat is bereikt tussen de Staatssecretaris van Justitie Albayrak en de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de afwikkeling van de Vreemdelingenwet. Het Leidse College van B & W gaat ervan uit dat het Rijk voor een sluitende aanpak zorgt. Ook andere grote gemeenten hebben inmiddels aangegeven deze beleidslijn in grote lijnen te zullen volgen.     

Mochten zich desondanks toch schrijnende situaties voordoen dan zal het College deze mensen niet laten verkommeren. Niet duidelijk is hoeveel moeilijke gevallen er in Leiden blijven bestaan als gevolg van de nieuwe pardonregeling en wie er nu wel of niet tussen wal en schip gaan vallen.   

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×