Directeur Frans Schohaus van hotel-restaurant Het Haagsche Schouw kocht vanmiddag het eerste vaatje Hollandse Nieuwe op de Haringparty van het 3 October Gilde. (Foto's: Ron Favier).

Eerste vaatje Hollandse Nieuwe voor Frans Schohaus

Frans Schohaus, directeur van hotel-restaurant Het Haagsche Schouw, is de trotse eigenaar geworden van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe van de Haringparty Leiden. Dat gebeurde vandaag op de eerste dag van het nieuwe haringseizoen. Traditiegetrouw organiseert het 3 Octobergilde dan haar Haringparty op het plein voor het Koetshuijs De Burcht. Frans Schohaus telde voor het eerste vaatje een bedrag van 12.000 euro neer. Veilingmeester was ook dit jaar weer Alexander Pechtold. De veiling geschiedde op z’n Amerikaans wat betekent dat iedere bieder het verschil betaalt tussen zijn bod en dat van de vorige bieder. Gewapend met vliegenmeppers met een veilingnummer erop maakte de vele bieders hun bod bekend.

Leek het er eerst nog even op dat de directies van de autobedrijven Kamsteeg en het Motorhuis er met het eerste vaatje vandoor wilden gaan, uiteindelijk stond toch Schohaus op en ging er mee heen. In totaal is er op de veiling tussen de 10.000 en 15.000 euro voor het goede doel opgehaald. Het precieze bedrag moet nog worden uitgerekend aan de hand van een geluidsband die simultaan meeliep. Dat geld zal besteed gaan worden aan de taptoe op 2 oktober van dit jaar. Het 3 Octobergilde wil van de taptoe weer en echt kleurig lint van licht maken. In welke vorm het 3 Octobergilde de taptoe extra luister wil bijzetten wordt nog uitgezocht. Het bestuur van het 3 Octobergilde gaat daar verschillende mogelijkheden voor onderzoeken.

Het was voor de zesde keer dat fijnproevers van haring naar de Haringparty kwamen. Onder het genot van een nieuwe haring of twee of drie of vier, een glas Korenwijn, een biertje en muziek van het trio Dolf del Prado was het buiten goed toeven. Het 3 Octobergilde betaat uit ongveer 150 Leidse ondernemers die de viering van Leidens Ontzet een warm hart toedragen. Zij betalen jaarlijks 310 euro om het feest mede mogelijk te maken. Ook het bestuur van de 3 Octobervereeniging was bij de Haringparty aanwezig. Frans Schohaus maakt ook deel uit van het bestuur van de 3 Octobervereeniging.

Eerdere eigenaars van het eerste vaatje waren Ruud Breedveld, Ronald Schenk van drukkerij Graficon uit Leiderdorp en Theo Zandvliet van Zandor BV.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×