GS acht zich niet gebonden aan uitslag referendum

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland kunnen zich niet binden aan de uitslag van het referendum over de RijnGouwelijn vanwege de bestaande overeenkomsten met de betrokken gemeenten, waaronder Leiden, over deze RijnGouwelijn. Dat antwoorden GS op vragen van het statenlid Van der Nat (SP). Daarnaast heeft de provincie van meet af aan aangegeven dat een bovenregionaal onderwerp zich niet leent voor een lokaal referendum. Dat standpunt vande provincie was bekend bij zowel College van B & W als gemeenteraad.

In het algemeen respecteren wij de uitspraak van burgers bij referenda, benadrukken GS. Andere gemeenten hebben al geïnvesteerd in de komst van een ligthrailverbinding zoals Alphen aan den Rijn.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×