Het mannetje van het Vliegend Hert is te herkennen aan het formaat en de gewei-vormige kaken. (Foto: René Krekels).

Naturalis doet onderzoek naar Vliegend Hert

Dit jaar doet Naturalis samen met de stichting European Invertebrate Survey – Nederland (EIS) onderzoek naar de beschermde kever het Vliegend Hert. Onderzoek heeft de afgelopen jaren uitgewezen dat zelf het veld in gaan en gericht naar dit diertje op zoek te gaan weinig oplevert. Daarom doet Naturalis een beroep op het publiek. Recreanten en omwonenden zijn vaak goed op de hoogte van de aanwezigheid van het Vliegend Hert.

“Mensen kunnen zo een bijdrage leveren aan de bescherming en daarmee het behoud van een uniek stukje natuur in Nederland,” aldus John Smit van Naturalis: “Het vliegend hert is een van de spectaculairste en grootste insecten in Europa. Het mannetje kan wel zo’n 8 centimeter groot worden, waarbij met name de grote gewei-vormige kaken zeer opvallen. Het vliegend hert is zeldzaam en is in Europa wettelijk beschermd. De larven leven van door schimmels aangetast ondergronds eikenhout. De volwassen dieren zijn vaak te vinden op eikenstammen bij bloedende wondjes waar ze van het sap likken.

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het Vliegend Hert. In opdracht van het ministerie van LNV is veel onderzoek verricht naar het voorkomen in Nederland. Daarnaast is er een beschermingsplan opgesteld voor de provincie Limburg. Na de succesvolle afronding hiervan zijn komend seizoen Gelderland en Overijssel aan de beurt. Ook dit jaar wil men graag weten waar het Vliegend Hert nog meer precies voorkomt.

Oproep
Naturalis roept iedereen op om waarnemingen van het Vliegend Hert door te geven, het liefst voorzien van een foto. De gegevens die men in ieder geval graag ontvangt zijn: het geslacht, het aantal, de datum en een zo nauwkeurig mogelijk omschreven vindplaats. Ook aantekeningen over het gedrag zijn zeer welkom. Vergeet niet uw naam en e-mailadres of telefoonnummer te vermelden, zodat eventuele details nagevraagd kunnen worden. Oude waarnemingen zijn uiteraard ook welkom.

De waarnemingen kunnen per e-mail gestuurd worden naar: eis@naturalis.nl of per post naar: EIS-Nederland, Antwoordnummer 10430, 2300 WB Leiden (geen postzegel nodig).

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×