Leiden voert woonbotenbelasting in

Het College van B&W wil voor woonboten en woonwagens net als voor onroerende zaken een belasting opleggen gelijk aan de OZB. Deze zogenaamde Roerende Ruimtebelasting wordt vrijwel zeker volgend jaar ingevoerd. Collegepartijen PvdA en ChristenUnie steunen het voorstel, GroenLinks is tegen. Omdat ook oppositiepartij D66 voor de invoering is, bestaat er een raadsmeerderheid voor de nieuwe belasting.

De fractie van GroenLinks vindt de invoering vanuit het oogpunt van gelijke behandeling logisch, maar is toch tegen, omdat de kosten voor de inning hoog zijn en de opbrengt relatief laag. “Het is helemaal niet zo gek dat woonboten en woonwagens hun steentje bijdragen aan de zaken die voor de gemeente Leiden van belang zijn. Gelijke monniken, gelijke kappen,” aldus de fractie van GoenLinks. “Maar de vraag is of je een jarenlang bestaande situatie moet wijzigen als de kosten van invoering zo hoog zijn en een groot deel van de verwachte opbrengst gaat opslokken.

GroenLinks heeft uitgerekend dat de komende vijf jaar de verwachte opbrengst 365.000 euro bedraagt en de verwachte kosten 187.000 euro. Dat betekent concreet dat om één euro op te halen er vijftig cent moet worden uitgegeven. “Dat vinden we buiten proporties met name omdat er bij de inschattingen van de opbrengsten en kosten wel wat vraagtekens zijn te plaatsen en er ook juridisch nog wel het één ander af te dingen is op de houdbaarheid van deze belasting”.

Leiden woonbotenbelasting


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×