Belasting op roerende zaken stap dichterbij

Onder het motto ‘Gelijke monniken, gelijk kappen’ wil het College van B & W in Leiden nu ook belasting gaan heffen op roerende woon- en bedrijfsruimten. Net zoals er OZB geheven wordt over onroerend goed, moet er belasting geheven worden op roerende goederen, zo oordeelt B & W. Basis is het gelijkheidsbeginsel. B & W heeft alvorens hiertoe over te gaan een kosten/batenanalyse laten uitvoeren. Als Leiden begint met innen zal dat het eerste jaar meer geld kosten dan het zal opleveren, in dit geval 12.000 euro. De opstartkosten zijn dan hoog. Vanaf het tweede jaar denkt B & W 47.500 euro te kunnen binnenhalen.  

De nota die hierover door B & W ontwikkeld is vormt de basis van de discussie die volgende maand in de raadscommissie Werk en Financiën zal worden gevoerd. Voorlopig wordt nog uitgegaan van een waarde van 10.000 euro voor een woonwagen en 150.000 euro voor een woonark. Hierna volgt de fine-tuning.  

Leiden woonbotenbelasting


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×