Noodfonds gedupeerden 'De Oude Kooi'

Woningcorporatie de Sleutels van Zijl en Vliet heeft voor de huurders die zijn gedupeerd door de waterovelast die werd veroorzaakt door de stortbuien van kortgeleden, een noodfonds opgericht. Voor veel huurders is de wateroverlast niet de eerste keer, waardoor de verzekering soms de schade niet meer vergoed. Directeur-bestuurder van de Sleutels van Zijl en Vliet, Marjo Visser heeft vrijdag 15 juni met medewerkers van de Onderhoudsservice en wijkteam Noord de wijk bezocht. Tijdens dit bezoek hebben zij enkele woningen van binnen bekeken en veel mensen gesproken die gedupeerd zijn door de wateroverlast. De schade is volgens Visser enorm. “Wij hebben 572 woningen in deze wijk en willen gedupeerde huurders niet in de kou laten staan”.

Marjo Visser: “Ondanks het feit dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de waterhuishouding, willen wij onze huurders helpen. Wij richten daarom een noodfonds in en nodigen de gemeente uit om mee te doen aan dit fonds.” Het noodfonds is voor huurders van de Sleutels van Zijl en Vliet die een woning in de Oude Kooi huren en vanwege herhaaldelijke claims bij hun verzekering nu geen vergoeding meer ontvangen.

Huurders die gebruik van het noodfonds willen maken moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen, ze worden hierover persoonlijk per brief geïnformeerd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×