CDA stemt tegen verruiming binnenkomsttijden

Het CDA zal niet instemmen met de verruiming van binnenkomsttijden voor horeca op de donderdagavond. “Natuurlijk” zo zegt CDA Raadslid Joost Bleijie, “klinkt het voorstel sympathiek, maar het heeft ook keerzijden”. Hij doelt ondermeer op de door de bewoners gevreesde toename van overlast in het centrum. “Te vaak wordt vergeten dat er ook een heleboel mensen in het centrum wonen die de volgende dag gewoon moeten werken”. Bleijie deelt de vrees van de bewoners dat een verruiming van de binnenkomsttijden tot langer overlast zal leiden en dat is volgens het Raadslid niet wenselijk. Hij wil dan ook het huidige systeem waarbij er op donderdag na 1 uur ’s nachts niemand meer naar binnen kan handhaven.

Bovendien twijfelt Bleijie aan het nut en de noodzaak van een eventuele verruiming. “Ik krijg geen signalen vanuit de horeca dat er faillissementen dreigen omdat stappers op donderdagavond na enen niet meer naar binnen kunnen. Ik krijg ook geen signalen dat stappers massaal Leiden mijden en in groten getalen elders gaan stappen. Ik krijg echter wel signalen dat bewoners te maken hebben met overlast in de straat tijdens stapavonden. Ik krijg ook signalen dat bewoners een toename van overlast vrezen als de binnenkomsttijden worden verruimd. Want hoe je het ook wendt of keert: verruiming met een uur betekent een uur langer rumoer op straat”. Bleijie meent dat de antipathie van de buurtbewoners maar al te vaak wordt afgedaan wordt als stoffig of inherent aan het wonen in de binnenstad. “Het zal je maar gebeuren dat je 3 nachten achter elkaar rumoer hebt in de straat of steeg waar je woont! Ik wil dit niet afdoen met ‘het hoort erbij’, maar de bewoners serieus nemen”.

Op de vraag of de binnenstad volgens het CDA niet mag bruisen, antwoord Bleijie gedecideerd: “We doen bij dit soort voorstellen altijd maar alsof het een grote saaie boel is in de stad. Het tegendeel is volgens mij waar want de stad bruist allang. De huidige Leidse evenementenkalender toont aan dat gezelligheid prima samengaat met woon- en de werkfunctie die de stad heeft. Hier hoeft dus weinig te veranderen!”. Het huidige systeem van binnenkomsttijden is ruim 3 jaar gelden tot stand gekomen als een compromis tussen gemeente, politie, horeca en buurtverenigingen. Volgens Bleijie is verandering van het huidige systeem niet nodig omdat het goed werkt. “Onlangs wees onderzoek van de universiteit Leiden uit dat het systeem niet alleen goed werkt, maar tevens bewierookt wordt door andere gemeenten. In Delft en Haarlem, waar ze dit systeem niet kennen, is het aantal overlast- en geweldsdelicten veel hoger dan in Leiden”.

Om nu eenzijdig het compromis op te zeggen getuigt volgens het CDA-Raadslid eveneens van onbetrouwbaar bestuur. “De inkt van het vorige, met veel pijn en moeite tot stand gekomen, compromis is nog niet droog, of er worden al weer initiatieven ingediend om het eenzijdig te wijzigen. Dat getuigt natuurlijk niet van een overheid waar bewoners qua afspraken op kunnen vertrouwen. Bewoners moeten erop kunnen rekenen dat met de overheid afspraken te maken valt die niet om de 3 jaar gewijzigd worden. Afspraak is afspraak want ook bewoners willen gewoon zekerheid,” zo zegt Bleijie.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×