Topstructuur van gemeente vastgesteld

In het kader van Anders Werken moet er bij de gemeente Leideen een nieuwe topstructuur komen. Begin juni hebben zogenaamde kwartiermakers bedrijfsplannen opgeleverd. Op basis daarvan stelt de nieuwe concerndirectie in de zomer een totaal bedrijfsplan voor de hele organisatie op. Vooruitlopend stelt het College van B & W, op voorstel van de concerndirectie, de topstructuur van de organisatie vast. Dat wil zeggen de organisatiestructuur met daarin de concerndirectie een de eerste uitvoeringslaag daaronder, dat zijjn de afdelingen onder leiding van afdelingsmanagers.    

Er komen zestien nieuwe afdelingen, verdeeld over de clusters Dienstverlening (4), Ontwikkeling (5), Realisatie & Beheer (4) en Shared Service Center (3).

Dit besluit stelt de concerndirectie in staat om managers voor de nieuwe afdelingen te gaan werven.     

Leiden concerndirectie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×