Landschapsverordening Zuid-Holland gewijzigd

De Verordening Bescherming Landschap en Natuur geldt voortaan uitsluitend voor het plaatsen van reclameborden, het dempen van sloten in het veenweidegebied en het omspuiten van grasland in de Bollenstreek. Voor geen van deze zaken worden meer ontheffingen verleend. Dat heeft Provinciale Staten besloten na een voorstel van Gedeputeerde Staten. De Verordening Watergebieden en Pleziervaart is per 1 juli ingetrokken. Hiertoe is besloten, omdat de provincie zich wil beperken tot haar eigen (wettelijke) taken en tot taken waarvoor anderen niet verantwoordelijk kunnen zijn. De betrokken gemeentes hebben een jaar de tijd om zelf regels op te stellen.

De genomen besluiten scheppen meer duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de gemeenten en de provincie en leiden daarnaast tot minder administratieve rompslomp, aldus de betrokken partijen.

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×