Ding mee naar een subsidie van 15.000 euro

De regio Holland Rijnland wil twee projecten die zich bezig houden met Civil Society ondersteunen met elk een subsidie van 15.000 euro. Iedereen kan projecten opgeven, die de betrokkenheid bij publieke zaken, maatschappelijk zelfbestuur, gemeenschapszin en vrijwilligheid centraal hebben staan en tenminste binnen één van de negen prestatievelden van de WMO passen. De regio Holland Rijnland bestrijkt 12 gemeenten en houdt zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van wonen, werken, recreëren en ondernemen.

De twaalf gemeenten werken samen aan de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), een wet die burgers moet ondersteunen bij het deelnemen aan de maatschappij. Vrijwilligerswerk, het aanbrengen van samenhang tussen zorg en welzijn en nog een aantal zaken die de invoering van de WMO bevorderen krijgen dan ook extra aandacht van Holland Rijnland. De veranderende manier om de maatschappelijke ondersteuning vorm te geven, die de WMO met zich meebrengt, wordt ook wel Civil Society genoemd. De provincie Zuid-Holland heeft een subsidie van 30.000 euro beschikbaar gesteld, om zo de kennis en discussies over Civil Society te bevorderen. Dit bedrag zal de regio Holland Rijnland toekennen aan twee projecten. Projecten die mee willen dingen naar de subsidie moeten voor 1 oktober worden opgegeven bij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland via www.hollandrijnland.net. Een door het bestuur samengestelde jury kiest vijf projecten uit, die zich op 15 oktober tijdens de slotmanifestatie “Huurdersverenigingen en de WMO” zullen presenteren. Na afloop van deze presentaties bepaalt de jury welke projecten de subsidie ontvangen. Meer informatie over de WMO is te vinden op www.invoeringwmo.nl.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×