Subsidies referendum Rijn Gouwelijn definitief vastgesteld

Het College van B & W heeft naar aanleiding van het referendum over de RijnGouwelijn op 7 maart jongstleden de definitieve subsidies vastgesteld en geaccordeerd. De Stichting Platform Gehandicapten ontvangt 1250,15 euro, de Stichting 55+ krijgt 2753,96, het Rijnlands Architectuur Platform krijgt definitief het eerder toegezegde bedrag van 3000 euro en de wijkverenigingen Professoren- en Burgemeesterswijk en Tuinstad-Staalwijk ontvangen 3624,99 euro. Voor een debat in het Scheltemacomplex ontvangt de Scheltemagroep en HDC Media (Leidsch Dagblad) het eerder toegekende bedrag van 4880 euro. Stoom, Fietsersbond en Rover krijgen 19.667, 65 euro. Voor het Centrummanagement wordt de definitieve subsidie vastgesteld op het eerder toegekende bedrag van 20.000 euro.

De subsidies zijn verdeeld over voor- en tegenstanders van de RGL en neutrale partijen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×