Stemmen staken rond weekendscenario voor horeca

In de raadsvergadering van woensdag is een verhouding van 19 stemmen voor en 19 stemmen tegen aanleiding geweest om het besluit om een weekendscenario op de donderdagavonden in te voeren pas na de zomer opnieuw in stemming te brengen. Dit initiatiefvoorstel van VVD en D66 moet het mogelijk maken om bezoekers op donderdagavond ook na 1.00 uur te kunnen binnenlaten in de Leidse horecagelegenheden, net als dat nu op de vrijdag- en zaterdagavonden het geval is. Door afwezigheid van het SP-raadslid Louk Rademaker was er sprake van een even aantal raadsleden en kwam het aan op een enkele stem. Door een keelziekte was niet duidelijk wat het SP-raadslid Hendriks nu eigenlijk gezegd had. Hierop werd de band van de hoofdelijke stemming nog eens nauwkeurig door zes raadsleden in een schorsing nageluisterd en kwam er uiteindelijk een gelijke stand uit.

Andere partijen vinden dat dit voorstel de deur openzet naar nog langere openingstijden op andere dagen en dat komt de leefbaarheid voor bewoners van de binnenstad niet ten goede. Voor de VVD is dit dan ook geen eindstation. Zij is en blijft voorstander van vrije openingstijden voor de horeca. Ook zegt de VVD dat uit rapporten van de politie blijkt dat er op donderdagavond na 1.00 weinig sprake is van narigheid en overlast in de stad. Op de inspraakreacties is nogal wisselend gereageerd. Een voorstel van GroenLinks en CDA om dit een proef te laten zijn van een jaar waarna een evaluatie met binnenstadsbewoners en horeca zou moeten plaatsvinden kon woensdag niet rekenen op een meerderheid in de raad.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×