Tekorten Gemeente Leiden nog groter dan verwacht

Het is dat CDA-fractievoorzitter Jan-Jaap De Haan er expliciet naar vroeg in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces anders hadden de raadsleden er nog geen rekening mee kunnen houden dat de tekorten van de Gemeente Leiden uiteindelijk nog hoger zullen uitpakken dan de 11.3 miljoen euro die nu al begroot staat als tekort. Volgens De Haan is de mei-circulaire, wat inmiddels een juni-circulaire geworden is, niet in de huidige cijfers verrekent. In de juni-circulaire geeft de landelijke overheid aan wat gemeenten meer of minder kunnen verwachten op grond van hernieuwde berekeningenen nieuwe regelingen. Volgens financieel wethouder Raymond Keur (SP) valt dat voor Leiden slechter uit dan aanvankelijk gedacht.

De Haan vindt dat zoiets niet mag gebeuren. De Haan: “Wij moeten met elkaar in debat kunnen gaan op basis van de laatste cijfers. U had dat ons moeten vertellen voor we met elkaar over bezuinigingen spreken of er van te voren rekening mee moeten houden in uw begroting.  Ik vind dat u dan ook veel behoedzamer moet ramen.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×