Raymond Keur: "Vorige college hield belastingvakantie"

Uit de vergelijking van gemeentetarieven die de Consumentenbond jaarlijks houdt, blijkt dat de Leidse woonlasten vorig jaar het meeste stegen. Landelijk stegen deze lasten met gemiddeld 4%, in Leiden bedroeg de stijging 38%. De Leidse wethouder Raymond Keur (SP, financiën) legt in de Consumentengids uit hoe dat komt: “Het vorige college heeft een belastingvakantie gehouden.” Volgens Keur is Leiden in de problemen gekomen omdat het vorige college na de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB wel een rioolheffing invoerde, maar geen reinigingsrecht. “We schamperen weleens dat er in 2006 eigenlijk een belastingvakantie heeft plaatsgevonden. Leuk voor de burgers, maar handig was het niet.”

De inmiddels ingevoerde reinigingsheffing is volgens Keur nog wel te laag: “We zullen deze langzaam moeten gaan verhogen, anders komen we te kort”.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×