Deel Ambtenaren Stadsbouwhuis parkeert voortaan bij SSL

Bij de behandeling van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan heeft de gemeenteraad ingestemd met een motie van de SP en Leefbaar Leiden. Deze motie houdt in, dat er een proef wordt gestart, waarbij de ambtenaren die op het Stadsbouwhuis werken, een abonnement krijgen bij de Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL). Het Stadsbouwhuis beschikt namelijk niet over genoeg parkeerplaatsen voor alle medewerkers. Dit heeft tot gevolg dat ambtenaren hun auto’s parkeren in het Noorderkwartier. Daar ontstaat op die manier weer parkeeroverlast.

Het is de bedoeling dat de medewerkers voortaan hun auto op een parkeerterrein van de SSL zetten, vanwaar ze met een busje naar het Stadsbouwhuis worden gebracht. Voordeel van deze regeling is verder, dat het de luchtkwaliteit in het centrum ten goede komt, zeker als er in de toekomst milieuvriendelijke busjes gaan rijden. De motie is ook ondertekend door het CDA, VVD, PvdA, en GL.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×