CDA wil gratis parkeren voor gehandicapten

Het Leidse CDA heeft het college gevraagd om parkeren voor gehandicapten gratis te maken. Fractievoorzitter Jan-Jaap de Haan: “In veel gemeenten is parkeren voor gehandicapten al gratis en er is een wet in voorbereiding, die dit zal regelen. Vooruitlopend daarop wil het CDA parkeren in Leiden alvast gratis maken.” Ook vraagt het CDA aandacht voor het parkeerbeleid en de handhaving daarvan.

De verschillen tussen gemeenten kunnen leiden tot vervelende situaties. “Onlangs kreeg een gehandicapte bezoeker een boete, omdat hij niet wist dat parkeren met een gehandicaptenkaart in Leiden niet gratis is. In zijn woonplaats was dat wel het geval. Die onduidelijkheid is heel onhandig”, zegt De Haan. “Betaald parkeren is er om te zorgen dat mensen ergens anders parkeren of de auto thuis laten. Dat is voor een gehandicapte niet mogelijk. Betaald parkeren is dus eigenlijk een onzinnig instrument, omdat gehandicapten hun parkeergedrag niet kúnnen aanpassen.”

Het CDA heeft het college bovendien gevraagd om in overleg met gehandicaptenorganisaties naar het parkeerbeleid te kijken. De Haan: “Er verdwijnen steeds meer parkeerplaatsen voor bezoekers uit het centrum. Die plaatsen worden soms omgezet in vergunninghoudersplaatsen, maar daar mogen gehandicapten geen gebruik van maken. Daardoor wordt het steeds lastiger voor gehandicapten om bij winkel, bank of tandarts te komen.”

Ook kreeg het CDA meldingen van gehandicaptenplaatsen die bezet worden. Zo staat er bij de bibliotheek op zaterdag regelmatig een loempiakraam op de gehandicaptenplaats. “Dat is natuurlijk heel onhandig, want zo kunnen gehandicapten niet meer bij de bibliotheek komen”, zegt De Haan. Het CDA vraagt het college om handhavend op te treden tegen dit blokkeren van deze speciale parkeerplaatsen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×