Publiciteitscampagne GOA's gestart

Vanmorgen heeft wethouder John Steegh van Verkeer en Milieu, in het Huigpark het startschot gegeven voor de publiciteitscampagne rond de gemeentelijk opsporingsambtenaren, ofwel GOA’s.Met de actie wil de gemeente de burgers ervan overtuigen dat de GOA´s ook een positieve boodschap uitdragen. Bij veel mensen is niet bekend wat de opsporingsambtenaren doen. Ook daarin moet de campagne verandering brengen.

De GOA’s controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Ze zien er bijvoorbeeld op toe dat Leidenaars het vuilnis op de goede plek en juiste tijdstip buitenzetten, dat fietsen niet overal rondslingeren, dat het hondenbeleid van de gemeente wordt nageleefd en dat het verkeer goed doorstroomt tijdens evenementen. Ook verstrekken ze informatie. De GOA’s willen in het vervolg niet alleen fout gedrag afstraffen, maar ook goed gedrag belonen.Dit onderstrepen zij door de honden van bazen die zich aan het hondenbeleid houden, te belonen met hondenkoekjes. Wethouder Steegh, reikte vanmorgen de eerste koekjes uit.Bij het Stadhuis, Stadsbouwhuis en het Servicepunt Woonomgeving zijn folders verkrijgbaar over het werk van de GOA´s en natuurlijk de regels die zij proberen te handhaven. Wie de folders liever digitaal leest, kan ze vinden op www.leiden.nl/goa.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×