VVD: ‘ongelukkige start inspraakprocedure AZC’

De VVD-fractie vindt dat de aankondiging van de inspraakprocedure voor het AZC aan de Besjeslaan te Roomburg ernstig tekort schiet. Bij het stellen van schriftelijke vragen suggereert de VVD zelfs dat dit erop wijst dat de gemeente Leiden verdere inspraak bewust wenst te ontmoedigen. Op de voorpagina van het Leids Nieuwsblad van afgelopen vrijdag staat dat er géén gemeenteberichten opgenomen zijn. Toch staat er een bericht van B&W ter aankondiging van de inspraak/zienswijzenprocedure met betrekking tot de voorgenomen tijdelijke vrijstelling/bouwvergunning AZC Besjeslaan te Roomburg.

De VVD vindt het onjuist dat een voornemen met zoveel impact wordt gepubliceerd zonder een gangbaar Stadskrant gedeelte. ‘Hierdoor ontstaat de situatie dat belanghebbenden ervan uitgaan dat er geen gemeenteberichten zijn, terwijl het college wel degelijk gepubliceerd heeft. In het licht van eerder handelen van het college op dit dossier en de ontstane maatschappelijke onrust die daarvan het gevolg was, vindt de VVD-fractie deze handelswijze bijzonder ongelukkig.’

Ook vraagt de VVD wat het college gaat doen om de mogelijkheid tot inspraak alsnog voldoende onder de aandacht te brengen bij de belanghebbenden. Als de aankondiging niet voldoet aan de daarvoor geldende eisen, kan dit gevolgen hebben voor de inspraaktermijn.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×