Grondboringen voor RGL in Leiden

Aan de Melchior Treublaan zijn donderdag 23 augustus grondboringen voor de RijnGouweLijn verricht. Dat gebeurde in opdracht van de Provincie. De Melchior Treublaan loopt parallel aan het spoor en grenst direct aan het door Gedeputeerde Staten gewenste tracé van de RijnGouweLijn. De SP-fractie in Zuid-Holland heeft hierover opheldering gevraagd. De gemeente heeft echter geen bezwaren.

De SP vreest dat de Provincie gewoon doorgaat met het ontwikkelen van de RGL op het door hen gewenste tracé. Van der Nat vindt dat ‘de bevolking van de stad Leiden zich in een referendum duidelijk uitgesproken heeft tegen dit tracé.’ Hij heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld om te weten te komen wat de grondboringen precies inhouden en of de gemeente Leiden op de hoogte was.

Een woordvoerder van de gemeente verklaart dat het Leidse college inderdaad op de hoogte is van de grondboringen. ‘Maar ze zijn niet strijdig met de besluiten van de gemeenteraad.’

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×