Adviesraad WMO geïnstalleerd

Afgelopen vrijdag heeft Gerda van den Berg, wethouder Onderwijs, Zorg en Welzijn, in het Stadhuis de Adviesraad WMO Leiden geïnstalleerd.De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is per 1 januari ingetreden.Volgens deze wet zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van bepaalde vormen van zorg, die mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap, chronische ziekte of psychische of sociaalpsychologische aandoening, nodig hebben. Er wordt nog volop gewerkt aan de vormgeving, uitvoering en uitbreiding van deze wet.

De Adviesraad die bestaat uit leden van tien belangenorganisaties voor mensen met bovengenoemde aandoeningen, adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over alles wat samenhangt met de uitvoering van de WMO. Ook zal de raad gevraagd en ongevraagd advies geven over de manier waarop de gemeente in haar hele beleid de mogelijkheden tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname bevordert.De Adviesraad WMO bestaat nu uit zeven leden, die voorgedragen zijn door de volgende organisaties:de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, de Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke en/of meervoudige belemmering, de ouderenbond KBO, ouderenbond ANBO, de Leidse Vereniging van Mantelzorgers, de PCOB Belangenbehartiging 50-plus en de Centrale Familieraad Rivierduinen.De voorzitter van de Adviesraad is mevrouw S. Lambermont, voorheen voorzitter van de Adviesraad Gehandicaptenbeleid.Hoewel er dus nog drie leden voorgedragen moeten worden, is de raad al met de werkzaamheden gestart. Nu de Adviesraad WMO Leiden in het leven geroepen is, zijn de Adviesraad Ouderenbeleid Leiden en de Adviesraad Gehandicaptenbeleidopgeheven.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×