Regionale sportwethouders willen meer overleg

Tijdens een bijeenkomst van regionale portefeuillehouders Sport is gebleken dat er behoefte bestaat om regelmatig met elkaar van gedachten te wisselen over ontwikkelingen in de sport- en recreatiesfeer. Dat maakte B & W van Leiden dinsdag bekend. De Leidse gemeenteraad had sportwethouder Raymond Keur (SP) via een motie opgedragen zo’n verkennend gesprek te organiseren. Dat heeft nu inmiddels plaatsgevonden. De behoefte aan een structureel overleg wordt bij de sportwethouders in de regio breed onderschreven. Vooral bestaat de behoefte om concrete knelpunten te bespreken en op te lossen.

Mogelijke gespreksonderwerpen tijdens zo’n structureel overleg kunnen zijn: Het benodigde aantal zwembaden voor de regio, afstemming van sporttarieven, gezamenlijk onderhoud van sportaccommodaties, mogelijkheden tot topsport, sport in relatie tot andere beleidsterreinen, het gezamenlijk onderzoeken van subsidiemogelijkheden en het zoeken naar een kunstijsbaan in de regio.

Niet elke gemeente heeft alle sportvoorzieningen nodig. Over en weer kan gebruik gemaakt worden van elkaars voorzieningen. Maar hoe gaan we dat financieel regelen als gemeenten niet met substantiële financiële ondersteuning over de brug komen? Geven en nemen, dus. Het sportwethoudersoverleg kan los opereren van het samenwerkingsplatform Holland Rijnland, maar kan punten wel op die agenda plaatsen, indien nodig.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×