Handtekeningenactie Mare werpt vruchten af

1

De frequentie waarin het universiteitsblad Mare verschijnt, blijft ongewijzigd. Met dit besluit volgt het College van Bestuur het unanieme advies van de Universiteitsraad over de universitaire media. De groots opgezette handtekeningenactie waarbij vele duizenden hun adhesie betuigden tot behoud van het universiteitsblad Mare in zijn huidige vorm heeft dus effect gehad.

Nader overleg is wel gewenst volgens het College van Bestuur van de universiteit: “We zijn inmiddels voluit in het digitale nieuwstijdperk beland. De eerdere functies van Mare in de sfeer van het opnemen van mededelingen, en allerlei nieuwsberichten en feiten die zich dagelijks voordoen, ligt veel meer op het pad van de digitale nieuwsvoorziening dan op dat van een wekelijks verschijnend blad. Dat heeft uiteraard consequenties voor de omvang van het blad. Voorts is het goed om te bezien of de moderne techniek van ‘printing on demand’ behulpzaam kan zijn bij het tegengaan van het nodeloos drukken van het blad, nu vele gedrukte exemplaren ongelezen in de papierbak verdwijnen. Overleg over dit laatste zal worden opgestart met de betrokkenen.”

Delen

1 reactie

  1. Geert van der Varst op

    Bij deze een woordje van dank aan alle ondertekenaars van de petitie van de UR, het heeft geholpen!

Over de auteur

Je bent nu offline