Overkluizing Willem de Zwijgerlaan twee jaar eerder

Het College van B & W heeft dinsdag besloten de reconstructie van de Willem de Zwijgerlaan en de twee geplande overkluizingen hiervan twee jaar eerder uit te voeren dan oorspronkelijk in de bedoeling lag. Naar verwachting zal hier nu in 2009 mee worden begonnen. Belangrijkste reden voor het naar voren halen van de bouwwerkzaamheden zijn gelegen in de verbetering van de luchtkwaliteit in de buurt van het Kooiplein. Hier moet eerst aan worden voldaan. Als niet aan de normen voor luchtkwaliteit wordt voldaan kunnen andere onderdelen uit het wijkontwikkelingsplan in gevaar komen.

Hoe het naar voren halen van de reconstructie moet worden gedekt is nog niet duidelijk.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×