D66 houdt leeglaten blindengeleidestrook goed in de gaten

Al jaren vormen de uitstallingen die winkeliers op de blindengeleidestroken (de geribbelde tegels in onder andere de Haarlemmerstraat) zetten, voor velen een ergernis, evenals de daar geparkeerde fietsen en dergelijke. Het is de bedoeling dat visueel gehandicapten die met een blindenstok lopen, zich met behulp van deze geleidelijn veilig door het centrum kunnen bewegen, zonder hun nek te breken over allerlei obstakels. Tijdens de commissievergadering van Bestuur&Leefbaarheid heeft wethouder John Steegh na maandenlang aandringen van D66, beterschap beloofd.

Hij wil dat winkeliers die hun uitstalling buiten zetten, voortaan een ruimte van 50 cm aan beide kanten van de strook vrij moeten laten. Hij gaf aan dat hij regelmatig zal controleren of winkeliers zich hieraan houden. D66 belooft op zijn beurt, scherp in de gaten te houden of de wethouder zich aan zijn woorden houdt. Binnenkort wordt het voorstel voorgelegd aan de raad. De partij verzoekt iedereen die constateert dat de blindengeleidestroken niet toegankelijk zijn, dit per mail te melden aan Elze ’t Hart: elze.thart@D66Leiden.nl. D66 wil er tevens op toezien, dat ook de rest van Leiden handicapvriendelijk ingericht wordt.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×