Barmhartige pelgrimstocht door Leiden

Aan de hand van de in de Bijbel genoemde Werken van Barmhartigheid, organiseren de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden een diaconale pelgrimstocht genaamd: De Leidse 7. Tijdens een wandeling langs zeven historische locaties in het centrum die in het teken staan van één van de zeven Werken van Barmhartigheid, kunnen de deelnemers zien hoe het met de zorg voor zwakkeren in de samenleving gesteld was en is. Na afloop van de pelgrimstocht vindt er een gezamenlijke viering in de Hartebrugkerk plaats.

Vanaf 14.00 uur kan met de tocht worden gestart. Dit kan bij alle zeven locaties. Bij iedere locatie is een gratis wandelgids verkrijgbaar, waarin informatie is opgenomen over de tocht en de te bezoeken Werken van Barmhartigheid. Om 16.00 uur sluiten de panden hun deuren en om 16.30 uur begint de slotviering.De te bezoeken locaties zijn: Diaconaal Centrum De Bakkerij: De hongerigen voeden; Kapel begraafplaats Zijlpoort: De doden begraven; De Synagoge: Vreemdelingen opnemen; Sint Lodewijkkerk: Naakten kleden; Gravensteen: Gevangenen bezoeken; Waalse Kerk: Zieken bezoeken; Hartebrugkerk: Dorstigen laven. Bij al deze locaties zijn organisaties en instellingen aanwezig, die zich nu bezighouden met de zorg voor de zwakkeren in en rond Leiden.Deelname aan de pelgrimstocht en kerkdienst, is gratis.Op www.debakkerijleiden.nl is meer informatie te vinden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×