ROVER maakt bezwaar tegen provinciale doorzettingsmacht

ROVER, de vereniging Reizigers Openbaar Vervoer, heeft bij de provincie Zuid-Holland een bezwaarschrift ingediend tegen de op 17 oktober j.l. genomen besluiten over de RijnGouwelijn, waaronder het inzetten van doorzettingsmacht ten behoeve van dit project. ROVER vindt dat de provincie de besluiten onvoldoende gemotiveerd heeft en verwacht dat de RGL zeer negatieve consequenties zal hebben voor de reizigers. De exploitatieverliezen komen ten laste van het OV-budget van Zuid-Holland. Omdat de provincie niet bereid is dit budget te verhogen, zal dit volgens ROVER ten koste gaan van het overige openbaar vervoer in Zuid-Holland. Ook zit de RGL verhoging van de frequentie van de treindienst Leiden-Utrecht in de weg. Aanleg van de RGL door de Breestraat maakt het Leidse station minder gemakkelijk bereikbaar voor fietsers.

ROVER constateert ook dat het niet in alle opzichten duidelijk is wat de provincie heeft besloten. Het besluit tot het gebruik van de doorzettingsmacht is wel in de besluitenlijst maar niet in de notulen van de Statenvergadering van 17 oktober terug te vinden. Het door ROVER ingediende bezwaarschrift heeft mede tot doel om hier duidelijkheid over te verkrijgen, ook met het oog op volgende stappen in het besluitvormingsproces.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×