Onderwijswethouder Van den Berg en directeur-bestuurder Noorlander van Ons Doel tekenen de overeenkomst. (Foto: PR).

Samenwerkingsovereenkomst Brede School Leiden Noord getekend

Tijdens een werkontbijt ondertekenden wethouder Gerda van den Berg (onderwijs) en de directeur-bestuurder Ben Noorlander van woningcorporatie Ons Doel gisteren de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwbouw voor de Brede School Leiden Noord. In de samenwerkingsovereenkomst spreken de gemeente en Ons Doel af dat zij samen de nieuwbouw voor de Brede School Leiden Noord ontwikkelen en realiseren.

Vier basisscholen in Leiden Noord en negen andere instellingen in de wijk vormen samen de Brede School Leiden Noord. Nu zitten de organisaties nog verspreid over verschillende locaties. Na de bouw worden alle 13 organisaties in één gebouw gehuisvest. Naast en op het gebouw komen 100 woningen. De Brede School Leiden Noord komt op de plek waar nu basisschool De Viersprong, GGD/Hara en de huisartsen Akbar en Lindenhovius zijn gevestigd. Vlakbij het Kooiplein.

Van de 100 woningen die aan de Brede School worden toegevoegd worden er 35 door Ons Doel verhuurd. Twaalf huurwoningen worden verhuurd aan De Haardstee. De overige 23 zorgwoningen worden verhuurd aan Libertas. Beide organisaties zijn zorginstellingen, die elk toewijzen aan een bijzondere doelgroep. Ons Doel wile de bewoners van De Haardstee (jonge mensen met een verstandelijke beperking) graag bij het beheer van de Brede School betrekken. Verder worden er 65 koopwoningen gebouwd, waarvan er 14 verkocht worden aan jonge starters op de woningmarkt.

“Dit is weer een stap in de richting van het nieuwe gebouw. We verwachten dat de bouw in het najaar kan starten”, aldus wethouder Gerda van den Berg. De verwachte oplevering van het nieuwe gebouw is voorjaar 2010.

De deelnemende scholen en instellingen zijn: PC Basisschool de Dolfijn, RK Basisschool De Singel, PC Basisschool De Springplank, Openbare Basisschool De Viersprong, Stichting Peuterspeelzalen Leiden, Leidse Welzijnsorganisatie (LWO), Openbare Bibliotheek Leiden, Speel-o-theek Pinokkio, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Holland (SMDM), Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) en Bureau Onderwijsvoorrang

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×