Vragen CDA over stopzetting onderzoek meeuwenoverlast

Het CDA heeft aan de hand van een artikel dat onlangs in het Leidsch Dagblad stond, begrepen dat de Stichting Technische Wetenschappen het verzoek om subsidie voor het onderzoek naar meeuwenoverlast, waar de universiteit in 2007 mee begon, heeft afgewezen. De partij is hierover teleurgesteld. Raadslid Frank van Dijk zegt: “De onderzoeken van 2007 zijn zeer nuttig gebleken, maar wat ons betreft blijft het onderzoek ook in 2008 nodig. Alleen zo kan een manier gevonden worden om de meeuwenpopulatie op een zo diervriendelijke manier te laten krimpen.”Het CDA wil graag opheldering van wethouder John Steegh, en legt een aantal schriftelijke vragen voor aan het college.

Allereerst vraagt Van Dijk of het college op de hoogte is van het artikel en of de inhoud ervan juist is. Op welke manier heeft het college de universiteit ondersteund bij de subsidieaanvraag? Aanvankelijk was het college van mening, dat het onderzoek van de universiteit van het grootste belang was, bij de definitieve inperking van meeuwenoverlast. Delen de burgemeester en wethouders deze mening nog steeds? En delen zij de mening van het CDA, dat een vervolgonderzoek nodig is, aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek dat tijdens het broedseizoen in 2007 plaatsvond?Verder is het CDA benieuwd of het college de opvatting deelt, dat de overlast die de meeuwen veroorzaken, één van de grootste ergernissen van de stad vormt.In dat zelfdde artikel in het Leidsch Dagblad staat dat de gemeente geld opzij gezet heeft, om ook komend jaar door te gaan met het verzamelen van gegevens, het tellen van nesten en het verwisselen van eieren. Verder zal de gemeente volgens dit artikel een meeuwenmeldpunt instellen en Leidenaars uitleggen hoe zij kunnen voorkomen dat meeuwen op hun dak nestelen. Het CDA wil graag weten wanneer de gemeente met genoemde acties begint. En zijn er nog andere aanvullende initiatieven te verwachten?Er was een bedrag begroot voor een onderzoek dat vier jaar zou duren. Van Dijk vraagt zich af of dit nog toereikend is en wat het college onderneemt als dat niet het geval is.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×