Zorgwet Wmo zonder grote problemen ingevoerd

De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is in Leiden zonder grote problemen verlopen. Voor meer dan 95% van de betrokken klantgroepen heeft het geen directe veranderingen tot gevolg gehad. De verwachte problemen in de aanloop zijn hier uitgebleven, het aantal klachten bleef binnen de perken. Dat blijkt uit de Evaluatie invoering Wmo Leiden die het college dinsdag naar de gemeenteraad stuurde. Wethouder Gerda van den Berg (PvdA), in de vorige collegeperiode al verantwoordelijk voor dit onderwerp, blikt tevreden terug: “De werkprocessen zijn op orde. Het was een goede keuze om deze wet beleidsarm, dus zonder wijzigingen, in te voeren. Nu is het tijd om ook beleidsmatig keuzes te maken.”

De nieuwe wet geeft gemeenten een belangrijke rol om er voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De ondersteuning die daarvoor nodig is, waaronder hulp in het huishouden, woningaanpassing of hulpmiddelen als rolstoelen, is vanaf 1 januari 2007 een taak van de gemeente. Voor langdurige, intensieve zorg blijft de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten van kracht.

Leiden koos in de aanloop naar de Wmo voor een behoudende koers. Mede daardoor heeft het volgens wethouder Van den Berg tot weinig problemen geleid. Verder is door de gemeente bij de aanbesteding niet alleen gestuurd op de laagste prijs en heeft Leiden de voorwaarde gesteld dat de thuiszorgorganisaties de administratieve rompslomp voor freelance huishoudhulpen op zich nemen. De aanbesteding resulteerde in de selectie van vijf zorgaanbieders, waarvan ActiVite ( het vroegere Thuiszorg Groot Rijnland) en Libertas meer dan 90% voor hun rekening nemen. 

Overigens is Leiden eind vorig jaar door het Rijk gecompenseerd voor de veel lagere eigen bijdrage dan vooraf gebudgetteerd. Bij de overdracht naar de gemeente werd rekening gehouden met 1,3 miljoen euro eigen bijdrage van klanten. Dat blijkt ruim 400.000 euro lager uit te vallen.  Van den Berg wijt dit aan onzuivere ramingen van het zorgkantoor, dat vóór 2007 deze zorg organiseerde.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×