Werkatelier geopend door wethouders Leiden en Leiderdorp

Vandaag hebben wethouder Jan-Jaap de Haan (Werk en inkomen leiden) en Peter Glasbeek (Sociale zaken Leiderdorp) het werkatelier van beide gemeenten geopend. Het werkatelier is opgezet om mensen, die een uitkering aanvragen en geen speciale belemmeringen hebben, gedurende zes weken allerlei trainingen en werkzaamheden te laten volgen. Dit met het doel deze mensen weer zo snel mogelijk in de arbeidsmarkt te krijgen en niet te laten wennen aan het thuiszitten.

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) neemt een aantal tests af, die duidelijk maken welke talenten en vaardigheden iemand heeft. Deelnemers kunnen daarna trainingen volgen om hun sollicitatievaardigheden te verbeteren, of om te leren omgaan met de computer. Voor groepen met specifieke problemen zijn er aparte mogelijkheden.

Het Werkatelier is nu gevestigd aan de Le Pooleweg, maar zal op termijn meeverhuizen naar het Bedrijfsverzamelgebouw (in het voormalige belastingkantoor). Het is de bedoeling dat niet alleen de nieuwe aanvragers, maar ook mensen die al langer in de bijstand zitten, deelnemen aan het Werkatelier.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×