Leiden zet vol in op regierol, uitvoerende taken op afstand

Regisseren in plaats van zelf uitvoeren. Gemeentelijke taken verzelfstandigen en bundelen met andere gemeenten of zelfs afstoten naar de markt. Het nieuwe college van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks gaat voor alle gemeentelijke taken deze afwegingen maken. Doel is om tot een hogere kwaliteit van dienstverlening te komen. De dienst Milieu en Beheer is als eerste aan de beurt. Met gemeenten in de regio wordt bekeken of de krachten  kunnen worden gebundeld, waarna de taken worden verzelfstandigd. Werknemers zijn inmiddels ingelicht over het voornemen. 

De verwachting is dat het op afstand plaatsen van de uitvoering leidt tot hogere kwaliteit van dienstverlening. Het college heeft deze lijn beschreven in de nota “Regie op Maat”, die dinsdag naar de raad is gestuurd. Het stuk is de opvolger van “Ruimte voor Nieuw Beleid”, het reorganisatievehikel dat het vorige college in het leven riep en dat vooral gericht was op besparingen. Dat is volgens wethouder Personeel en Organisatie Marc Witteman nu veel minder het geval. Ook als een verzelfstandiging geen kostenbesparing oplevert kan er toch voor worden gekozen.

De eerste stap vormt het inrichten van een zogenaamd Shared Service Centrum voor bedrijfsvoeringstaken als automatisering, personeelszaken en financien met gemeenten uit de Leidse regio. Begin april moet daar een besluit over worden genomen. Ook de dienst Milieu en Beheer wordt mogelijk verzelfstandigd. Er komt dan één gemeenschappelijk inzamelbedrijf voor de Leidse regio.

Met deze richting volgt Leiden het voorbeeld van vergelijkbare gemeenten als Apeldoorn, Amersfoort en Gouda, die al eerder gemeentelijke taken op afstand plaatsten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×