Miljoenen euro´s voor verbetering luchtkwaliteit provincie

Zuid-Holland, Brussel en de Zuid-Hollandse gemeenten gaan de komende tijd ongeveer 33 miljoen euro investeren in de verbetering van de luchtkwaliteit in de provincie. Dit bedrag wordt met name besteed aan schoner busvervoer, toename van het aantal vulpunten voor aardgas en de introductie van walstroom. Al de te nemen maatregelen zijn opgenomen in het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit, dat een bijdrage levert aan het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL). Dit RSL, dat bestaat uit gemeenten en bestuursregio’s, maakt weer deel uit van het Landelijk Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Het NSL moet er voor zorgen dat Nederland voor 2011 aan de Brusselse grenswaarden voldoet voor fijn stof. Voor stikstof is de deadline 2015.Om aan deze grenswaarden te kunnen voldoen, moet Zuid-Holland van alle provincies het grootste aantal knelpunten oplossen. In totaal is daarvoor de komende vier jaar ruim 250 miljoen euro nodig. Maatregelen die naast de drie bovengenoemde getroffen moeten worden, zijn onder andere het instellen van milieuzones in de verkeersdrukke binnensteden, het realiseren van opkoopregelingen voor vervuilende, oude auto’s;, en het aanleggen van ventilatie bij tunnelmonden.

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×