Schriftelijke vragen GroenLinks over stijging verkeersdoden

De verkeersveiligheidscijfers over 2007 laten zien dat het aantal verkeersdoden landelijk gezien met twintig slachtoffers is gedaald. In Leiden is er echter sprake van een stijging. Overleden er in 2006 twee mensen ten gevolge van een verkeersongeval, vorig jaar zijn er zes doden gevallen. GroenLinks maakt zich zorgen over deze stijging en heeft het college schriftelijke vragen voorgelegd.

Ten eerste vraagt de partij of het college op de hoogte is van de Leidse cijfers. Verder vraagt GroenLinks zich af of het college het er mee eens is, dat het zorgeljk is dat de verkeersveiligheid in Leiden is verslechterd en welke maatregelen er getroffen worden om de veiligheid te verbeteren.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×