Bezwaren Randstedelijke Rekenkamer rapporten Rijnlandroute

“Ook de Randstedelijke Rekenkamer maakt gehakt van de rapporten nut en noodzaak RijnlandRoute.” Dit schrijft de SP in een persbericht. In het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer worden vier conclusies genoemd over de aanleg van de Rijnlandroute, een vierbaansweg tussen de A4 en de A44, dwars door de Oostvlietpolder en Voorschoten, en vlak langs de Stevenshof. De rekenkamer meent dat het nut en de noodzaak van de Rijnlandroute als nieuwe verbinding, nog niet zijn aangetoond en dat de nieuwe verbinding meer kosten dan baten heeft. Verder blijkt volgens de SP uit het rapport, dat de rapporten van de provincie over de Rijnlandroute niet voldoen aan de standaard eisen en dat de volksvertegenwoordigers weinig informatie over het project ontvangen.

SP-gemeenteraadslid Julian van der Kraats zegt: “De Randstedelijke Rekenkamer onderschrijft het standpunt van de SP en van TNO: duidelijk is dat er iets aan de verkeersknelpunten in en rond Leiden moet gebeuren, maar dat er een nieuwe weg dwars door de Leidse polders moet komen is niet aangetoond. Nog sterker: een nieuwe weg kost meer dan dat het oplevert, als je de verbetering van reistijd in geld uitdrukt”. Zijn partij hoopt dan ook dat de politiek de reacties van TNO en de Randstedelijke Rekenkamer serieus neemt. ”In elk geval blijft de SP het verzet tegen de RijnlandRoute door bewoners van de Stevenshof, de Vrienden van de Oostvlietpolder en de Stichting Behoud Rijnland steunen”, aldus Van der Kraats.

Leiden RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×