Vragen SP over WMO en ontslagen Thuiszorg

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zijn er landelijk gezien al heel wat thuiszorgmedewerkers ontslagen. Eind april stond in het Leidsch Dagblad een artikel over het dreigende ontslag van een groot aantal thuiszorghulpen bij het in Leiden actieve Activite. Naar aanleiding hiervan stelt Roos van Gelderen van de SP het college een aantal schriftelijke vragen. Van Gelderen wil allereerst weten of het college op de hoogte is van het genoemde krantenartikel en de problematiek die erin beschreven wordt, en of burgemeester en wethouders zich verantwoordelijk voelen voor de problemen die thuiszorgorganisaties op dit moment ervaren.

Ook is ze benieuwd of burgemeester en wethouders al in overleg met Activite opzoek gegaan zijn naar oplossingen en als dat zo is, welke oplossingen er dan bedacht zijn. Verder informeert ze naar eventueel overleg hierover, tussen het college van Leiden en dat van andere gemeenten in de regio. De SP wil daarnaast weten of ook de andere bij Leiden betrokken thuiszorgorganisaties in de problemen kunnen komen, in verband met de WMO.Van Gelderen wijst op een uitspraak van de rechtbank van Alkmaar Begin april. Hierbij bepaalde de rechter dat de gemeente Hoorn het contract met de zorginstelling moest openbreken en financiele maatregelen moest treffen om te helpen het personeel uit te betalen. Is het college van deze uitspraak op de hoogte en kan dit ook voor Leiden van toepassing zijn? De SP krijgt regelmatig klachten over het verminderen van het aantal uren huishoudelijke hulp na herindicatie en de achteruitgang van de kwaliteit van de geboden zorg. De SP wil weten of het college hiervan op de hoogte is en of er al gesprekken gaande zijn met de betrokken instellingen en clièntenorganisaties. Tenslotte informeert Van Gelderen naar de maatregelen die naar aanleiding daarvan worden getroffen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×