Samenwerking StJJMH en ROC voor jongeren in Leiden

Binnenkort verschijnen op acht locaties in Leiden Informatie Projecten voor Jongeren (IPJ). Hier kunnen jongeren uit de wijk informatie krijgen over een groot aantal onderwerpen; van financiën tot seksualiteit en van drugs tot scholing. De steunpunten worden bemand door ROC Leiden-leerlingen van de afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg (OWZ), als onderdeel van hun stage. Dit project is de uitkomst van een samenwerking die de Stichting Jeugd/Jongerenwerk Midden Holland (StJJMH) en de afdeling OWZ van het ROC Leiden zijn aangegaan. Vandaag ondertekenen plaatsvervangend directeur Sibbele Wignand namens StJJMH en directeur OWZ Florus Roelofsen, namens ROC Leiden de overeenkomst.

StJMHH wil door het inzetten van de steunpunten inzicht krijgen in de wensen, behoeftes en interesses van jongeren. Met deze informatie moet de informatievoorziening voor jongeren in de wijk worden verbeterd. Daarnaast kunnen leerlingen van ROC Leiden door deze samenwerking praktijkervaring opdoen die relevant is voor hun opleiding.

De partijen hebben afgesproken dat ROC Leiden twee stagiaires per steunpunt levert. Die worden begeleid door medewerkers van StJJMH. De afspraak geldt voor minimaal één jaar. Inmiddels is het eerste steunpunt opgezet en gestart bij Chooz: het informatiecentrum van ROC Leiden op het Stationsplein, waar twee leerlingen van ROC Leiden het steunpunt bemensen. Binnenkort krijgen veertien stagiaires van de opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (SMD) de mogelijkheid om op één van de andere zeven IPJ-steunpunten stage te lopen.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×