Provincie maakt groene ruimte efficiënt nog mooier

Gedeputeerde Staten hebben hun visie op beheer van de groene ruimte van Zuid-Holland vastgesteld en zullen deze nu voorleggen aan Provinciale Staten. In de visie is vastgelegd dat de provincie gaat zorgen voor meer samenhang in beheer, aanbod en kwaliteit in het landelijke gebied en voor meer samenwerking tussen beheerders en overheden. De provincie neemt de regie over de hoofdlijnen, waar het gaat om natuur- en recreatiebeheer.

Het beheer van de groene ruimte is momenteel erg versnipperd. Er zijn zowel publieke, als private partijen bij betrokken. Door die versnippering, is ook de samenhang rond het beleid en de aansturing van het beheer niet voldoende. Tot nu toe is de provincie betrokken bij het beheer, als verstrekker van subsidies, zoals de subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer, en als recreatiebeheerder. In de visie is uiteengezet, hoe deze twee zaken samengevoegd kunnen worden. Ook wil de provincie de betrokkenheid over de eigen recreatiegebieden en natuurschappen anders vormgeven. Gedeputeerde Staten verwacht dat Zuid-Holland door deze wijzigingen in de visie op een efficiënte en actieve manier nog mooier wordt.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×