Gemotoriseerd verkeer zondag taboe in binnenstad

Omdat het komende zondag autovrije zondag is, zijn gemotoriseerde vervoermiddelen niet welkom in de binnenstad. Tussen 12.00 en 17.00 uur, moeten auto’s, motoren en scooters de Hooigracht, Oude Vest, Turfmarkt, Prinsessekade, Kort Rapenburg, Rapenburg, Steenschuur, Pelikaanstraat, Gangetje, de Nieuwe Rijn en het gebied daarbinnen mijden. Ook bewoners wordt verzocht hun voertuigen daar niet te parkeren. Fietsers en brommers met een bromfietsplaatje worden wel toegelaten. Ook taxi’s, en hulpverlenend vervoer hoeven niet om te rijden en het verbod geldt evenmin voor mensen met een invalidenkaart, al krijgen zij wel het verzoek genoemd gebied indien mogelijk te vermijden.Het openbaar vervoer is gratis.

Ter gelegenheid van de autovrije zondag vinden er allerlei activiteiten plaats. Zo is er een dikkebandenrace, zijn er allerlei spelletjes, is er een natuurwandeling en is er op het plein bij het Stadhuis een milieumarkt. Bovendien is het Open Monumentendag. De dag wordt georganiseerd door de stichting Autovrije Zondag, bestaande uit het Astma Fonds, Milieudefensie, het Platform Gehandicapten Leiden, de Fietsersbond en plaatselijke politici. De gemeente ondersteunt en faciliteert het geheel. Op www.leiden.nl/autovrijezondagstaat meer informatie.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×